Policy

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet. Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.

Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor. Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Vår ambition är att förbättra våra kunders arbetsmiljö, öka trivselfaktorn och leverera problemfrihet. Våra ledord ska vara lyhördhet och proaktivitet Vi ska sträva efter att ha personliga kontakter med varje kund via våra serviceinriktade medarbetare. Uppfyllandet av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål att fortsätta verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och uppfylla tillämpliga krav.

 

Kontakta oss

Rahms Städ AB

Kumla Gårdsväg 5
145 63 Norsborg
Tel: 08-120 00 400
Fax: 08-720 62 16
kundtjanst@rahms.nu 

Sök jobb hos oss!

Vi söker alltid kontakt med bra medarbetare som vill ha ett bra jobb på ett bra företag. Vi erbjuder avtalsenlig lön och god arbetsgemenskap!

Maila ditt CV till: info@rahms.nu

Anmäl dig till Rahms nyhetsbrev

captcha
Ladda om